• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here
[CodeVn.Net] Thread Sticky - Làm đẹp chủ đề được sticky

Add-ons [2.x] [CodeVn.Net] Thread Sticky - Làm đẹp chủ đề được sticky 1.0.0

No permission to download
[CodeVn.Net] Thread Sticky - Làm đẹp chủ đề được sticky

Ủng hộ:Hình ảnh:
1515839911024.png


Cài đặt:
  • Tải về và giải nén.
  • Upload thư mục src/addons/NamLee/ThreadSticky lên hosting của bạn.
  • Đăng nhập AdminCP và cài đặt add-on
Cấu hình:
1515840078833.png
Author
NamLee
Downloads
27
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

More resources from NamLee

Latest reviews

Quá tuyệt