• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

Styles [1.x] Brivium Nitrogen 1.5.16

No permission to download
Nitrogen là style XenForo miễn phí được thiết kế bởi Brivium, thanh khiết, hiện đại và tươi mát.

LIVE DEMO: http://brivium.com/demo/Nitrogen/HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
1. Tải lên nội dung của thư mục "upload" vào thư mục gốc cài đặt XenForo của bạn.
2. Vào Admin Control Panel XenForo của bạn, click vào Styles, và sau đó nhấn vào "Import a Style" trong danh sách menu bên trái.
3. Nhấp chuột vào upload file, và sau đó điều hướng đến và chọn tập tin style-Nitrogen.xml.

Chúc các bạn thành công.
Author
NamLee
Downloads
1
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from NamLee

Latest updates

  1. Version 1.5.16

    Compatible with XenForo 1.5.16