1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Comments on Profile Post by Loki

 1. NamLee
  NamLee
  cái gì thế?
  Jul 7, 2016
 2. Loki
  Loki
  bộ emo con lợn cho xenforo, dạng xml import cho nhanh
  Jul 7, 2016
  NamLee likes this.
 3. NamLee
  NamLee
  bác test chưa? dùng smilies ở host nào thế?
  Jul 7, 2016
 4. Loki
  Loki
  e chưa test được mới phải nhớ bác, emo bên s2u bác mở file xml bằng notepad là biết.
  Jul 7, 2016
 5. Loki
  Loki
  thằng bạn nhờ nhưng ngại cài xenforo quá, e làm bừa sai bác fix giùm e luôn nhá
  Jul 7, 2016
 6. NamLee
  NamLee
  để xem sao đã, mấy cái smilies chưa làm bao giờ
  Jul 7, 2016
  Loki likes this.
 7. Loki
  Loki
  cài thử là biết thôi bác :v
  Jul 7, 2016
 8. NamLee
  NamLee
  The provided file is not valid smilies XML.
  Jul 7, 2016
 9. Loki
  Loki
  Jul 7, 2016
 10. NamLee
  NamLee
  buidoi có cài rồi, mà lười test trên buidoi vì sẽ xáo trộn smilies
  Jul 7, 2016
Loading...