1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

NamLee's Recent Activity

  1. NamLee replied to the thread Share Language - Ngôn ngữ tiếng việt cho XenForo 2.0 by CodeVN.Net.

    chuẩn qua bạn ơi :)

    Sep 19, 2017 at 6:41 PM
  2. NamLee replied to the thread Thảo Luận Thử nghiệm phiên bản Xenforo 2.0 tiếng Việt.

    chỉ áp dụng cho các tài khoản cũ, bạn có thể đăng ký mới để test nhé

    Sep 19, 2017 at 6:40 PM
Loading...